Välkommen till Mickes Tak AM Malmö AB

Trygga tag som håller långt in i nästa generation

Mickes Tak AM Malmö AB - din takpartner

När du anlitar Mickes tak AM kan du känna dig trygg. Vi har alla lång erfarenhet inom branschen, vi älskar att lösa problem och vi jobbar med kvalitetsmaterial.

Våra uppdrag sträcker sig från att laga ett litet hål till stora takomläggningar. Både gentemot privatpersoner och byggföretag.

Uppstår moment där det krävs annan yrkesgrupp kan vi ombesörja detta via våra noga utvalda samarbetspartners.

Är du intresserad av ett möte, offert eller bara vill veta hur ditt tak mår, hör av dig!

Mange Svetsar
Grabbarna

Om företaget

Grunden till dagens företagsform lades 2015 när jag startade AM Byggnadsplåtslageri efter flera år som anställd byggnadsplåtslagare. Viljan och drivkraften att få skapa något eget har alltid funnits där.

2016 inleddes ett samarbete med Micke Spadaros tak. De utförde tätskicktsarbetena och jag utförde plåtarbetena.

Efter flera års lyckat samarbete så valde dåvarande ägaren till ”Mickes tak” att dra sig tillbaka och gå i pension. Då tog jag steget att ta över verksamheten och bildade Mickes Tak AM Malmö AB.

Idag består företagen av tre anställda. Tillsammans utför vi både tätskiktsarbete och plåtarbete. Samtliga anställda har yrkesbevis inom sin profession och diverse certifikat som krävs inom yrket såsom HETA ARBETEN, Liftkort, Ställningsbyggnadskort och ID06.

Garantier & Trygghetspaket

Försäkra dig om att ditt nya tak blir en trygg investering
Vårt arbete omfattas av TÄTSKIKTSGARANTIER™ genom ett samarbete med AB Tätskiktsgarantier i Norden. Detta innebär att vår takentreprenad erbjuder dig som kund ett av marknadens mest omfattande trygghetspaket för tätskikt på tak.

Vad omfattar trygghetspaketet TÄTSKIKTSGARANTIER™?

Trygghetspaketet, som är ett av marknadens mest omfattande, ersätter såväl skador i material som följdskador och entreprenörens arbete. Trygghetspaketet lämnas endast av auktoriserade takentreprenörer som följer de vid var tid gällande riktlinjerna för TÄTSKIKTSGARANTIER™. Trygghetspaketet är knutet till fastigheten oavsett ägare, vilket ger dig och en eventuell framtida köpare trygghet vid försäljning av fastigheten.

Hur är det möjligt?

AB Tätskiktsgarantier i Norden samarbetar med särskilt utvalda leverantörer, vilka tillhandahåller tätskikt som är noga utprovade för nordiskt klimat. Såväl material som installation av tätskikten har följts upp sedan starten 1984. Genom kontinuerlig utbildning informeras de auktoriserade takentreprenörerna om uppdateringar av de vid var tid gällande riktlinjerna för TÄTSKIKTSGARANTIER™. På så vis har de över tid minskat de vanligaste riskerna för skador och fel till dagens skadenivå på endast ett par promille.

Varför behöver jag trygghetspaketet TÄTSKIKTSGARANTIER™?

Skador orsakade av utifrån inträngande vatten, som exempelvis ett läckande tak, ersätts vare sig av hem- eller fastighetsförsäkringen. AB Tätskiktsgarantier i Norden har därför, i samarbete med ledande tillverkare av tätskikt i Sverige, tagit fram detta trygghetspaket för fastighetsägare. Trygghetspaketet, TÄTSKIKTSGARANTIER™, utfärdas i form av en ansvarsutfästelse från AB Tätskiktsgarantier i Norden som också är den neutrala part som sköter om anmälning av skada och ser till att nödvändiga åtgärder vidtas.

Tg Bild Hörby
Andreas

VD

Andreas Modica

+46 705-65 57 56

mickestak@outlook.com
Magnus

Takmontör

Magnus Waldh

0707-79 07 27

Mr X

Takmontör

Kenny Nilsson

070-12 34 56

LÄS MER OM VÅRA LEVERANTÖRER

              

Kontakt

Kontaktbild